0982 199 862

Món yêu thích

Ăn tại nhà hàng - không áp dụng giảm trừ & khuyến mại khác
399.000 480.000
Ăn tại nhà hàng - không áp dụng giảm trừ & khuyến mại khác
599.000 750.000
Ăn tại nhà hàng - không áp dụng giảm trừ & khuyến mại khác
799.000 1.050.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
1.250.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
1.400.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
3.000.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
1.600.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
3.200.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
1.400.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
890.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
790.000
Đặt theo mâm, ăn tại nhà hàng hoặc Ship đi (Free Ship)
1.100.000
«1 - 2»
Đặt hàng ngay để nhận ưu đãi
54v2
(*) Bắt buộc nhập